Zomerkamp

Wat?

Gedurende zeven dagen zingen, dansen, bouwen en spelen we in Ronse, voor het eerst in ons eigen jeugdverblijf "Villa Muzikids".

In de voormiddag wordt er gemusiceerd onder leiding van muziekpedagoog Bert De Cock. Op het programma staat o.a. samenzang, instrumentenbouw, ukelele, percussie, ...

In de namiddag staan tal van activiteiten gepland: grote spelen, knutselactiviteiten, zwemmen, koken, waterspelletjes, ...

We sluiten de week af met een toonmoment voor de ouders.

Wie?

Kinderen en jongeren van 7 tot 14 jaar
(geen muzikale voorkennis vereist!)

Waar?

Overnachting in "Villa Muzikids" in Ronse

Wanneer?

Zondag 2 juli 2023 (17u) tot zaterdag 8 juli 2023

Prijs?

280 euro
incl. begeleiding, maaltijden, overnachting, workshops, sportinfrastructuur, lesgevers, uitstappen, ...

(Sommige werkgevers en mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.)Het kampreglement vind je hier. Wie inschrijft, geeft aan het reglement te respecteren.